Het energieverbruik van Bitcoin zal het komende decennium onder 0,5% van het wereldwijde totaal blijven, heeft een nieuwe studie van de New York Digital Investment Group (NYDIG) voorspeld. Deze maand publiceerde NYDIG zijn onderzoekspaper, ‘Bitcoin Net Zero’. Hierbij werd ontdekt dat het energieverbruik en de CO2-uitstoot van Bitcoin de komende jaren niet omhoog zullen schieten, zelfs als de prijzen dat wel doen.

Nic Carter, Castle Island Ventures-partner, en Ross Stevens, NYDIG-oprichter, hebben de studie geschreven. Hierin wordt besproken hoe de koolstofemissie van het netwerk in de toekomst kan veranderen, afhankelijk van schommelingen in de prijs van Bitcoin, mining problemen en energieverbruik. De uitstoot van Bitcoin zou nog steeds een kleine fractie van het wereldwijde totaal vertegenwoordigen, bleek uit de meest agressieve vooruitzichten van de studie.

En dat zelfs als de prijs van BTC tegen het jaar 2030 door het dak zou gaan. Hierbij werd geconcludeerd dat zelfs in hun meest agressieve, hoge prijsscenario, waarin Bitcoin $ 10 biljoen bereikt tegen 2030, de uitstoot slechts 0,9 procent van het wereldtotaal bedraagt. En de energie-uitgaven slechts 0,4 procent van het wereldwijde totaal bedragen. Met gegevens uit 2020 heeft het rapport de toekomstige groei van Bitcoin-mining geprojecteerd.

Het historische elektriciteitsverbruik van Bitcoin-miners werd door de onderzoekers berekend als een functie van de netwerkhashrate en machine-efficiëntie. De auteurs ontdekten dat Bitcoin 62 terawattuur (TWh) elektriciteit verbruikte en 33 miljoen ton CO2-uitstoot produceerde, voor het jaar 2020. Dit komt neer op slechts 0,04% van het wereldwijde energieverbruik en 0,1% van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Het koolstofafval in verband met Bitcoin-mining was in 2020 in wereldwijde termen onbeduidend volgens de auteurs. BTC-mining verbruikt nu 101 TWh per jaar of 0,45% van de wereldwijde elektriciteit. Het Bitcoin-netwerk verbruikt meer energie dan het hele land van de Filippijnen, volgens Cambridge University. Echter, Bitcoin verbruikt in totaal minder elektriciteit dan alle koelkasten in de VS samen, ontdekte de universiteit ook.

En de cryptocurrency verbruikt slechts 4,6% van de totale energie die wordt gebruikt voor airconditioning in woningen wereldwijd. De vooruitzichten voor het ‘koolstof vrijmaken’ van Bitcoin-mining in de toekomst zijn veelbelovend, concludeerde het rapport ook. Hierbij werd vermeld dat op de langere termijn de intensiteit van de koolstofemissies van Bitcoin en daarmee de absolute koolstofemissies van Bitcoin zal afnemen.

Dit zal gebeuren naarmate de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen doorgaat en landen ernaar streven hun elektriciteitsnetwerken koolstofarm te maken, concludeerde het rapport tenslotte.

Deel dit artikel met je vrienden...

0 gedachten over “Naar schatting vertegenwoordigt Bitcoin-mining in 2030, 0,9% van de wereldwijde koolstofemissies”